Vispārējais privātuma paziņojums par farmakovigilanci, medicīnisko informāciju un sūdzībām par zāļu kvalitāti