Produktu saraksts

A C D E F G J L M N O R S T U V X

Acidum mycophenolicum

Amlodipini besilas

Exforge HCT

Amlodipini besilas, Valsartanum, Hydrochlorothiazidum
Renīna-angiotensīna sistēmu ietekmējošie līdzekļi
Pharma

Amlodipinum

Exforge

Amlodipinum, Valsartanum
Renīna-angiotensīna sistēmu ietekmējošie līdzekļi
Pharma

Basiliximabum

Brimonidini tartras

Simbrinza

Brinzolamidum, Brimonidini tartras
Oftalmoloģiskie līdzekļi
Pharma

Brinzolamidum

Simbrinza

Brinzolamidum, Brimonidini tartras
Oftalmoloģiskie līdzekļi
Pharma

Carbamazepinum

Ciclosporinum

Deferasiroxum

Diclofenacum natricum

Voltaren

Diclofenacum natricum
Pretiekaisuma un pretreimatisma līdzekļi
Pharma

Eltrombopagum

Everolimusum

Fingolimodum

Fluvastatinum

Lescol

Fluvastatinum
Seruma lipīdus modificējošie līdzekļi
Pharma

Glycopyrronii bromidum

Seebri Breezhaler

Glycopyrronii bromidum
Zāles obstruktīvu elpceļu slimību ārstēšanai
Pharma

Ultibro Breezhaler

Indacaterolum, Glycopyrronii bromidum
Zāles obstruktīvu elpceļu slimību ārstēšanai
Pharma

Hydrochlorothiazidum

Co-Diovan

Valsartanum, Hydrochlorothiazidum
Renīna-angiotensīna sistēmu ietekmējošie līdzekļi
Pharma

Exforge HCT

Amlodipini besilas, Valsartanum, Hydrochlorothiazidum
Renīna-angiotensīna sistēmu ietekmējošie līdzekļi
Pharma

Imatinibum

Indacaterolum

Onbrez Breezhaler

Indacaterolum
Zāles obstruktīvu elpceļu slimību ārstēšanai
Pharma

Ultibro Breezhaler

Indacaterolum, Glycopyrronii bromidum
Zāles obstruktīvu elpceļu slimību ārstēšanai
Pharma

Interferonum beta-1b

Letrozolum

Metformini hydrochloridum

Eucreas

Vildagliptinum, Metformini hydrochloridum
Zāles diabēta ārstēšanai
Pharma

Methylphenidati hydrochloridum

Ritalin

Methylphenidati hydrochloridum
Psihoanaleptiskie līdzekļi
Pharma

Nepafenacum

Nilotinibum

Octreotidum

Sandostatin

Octreotidum
Hipofīzes un hipotalāma hormoni un to analogi
Pharma

Olopatadinum

Omalizumabum

Xolair

Omalizumabum
Zāles obstruktīvu elpceļu slimību ārstēšanai
Pharma

Oxcarbazepinum

Pasireotidum

Signifor

Pasireotidum
Hipofīzes un hipotalāma hormoni un to analogi
Pharma

Pazopanibum

Ruxolitinibum

Sacubitrilum

Entresto

Sacubitrilum, Valsartanum
Renīna-angiotensīna sistēmu ietekmējošie līdzekļi
Pharma

Secukinumabum

Terbinafini hudrochloridum

Lamisil

Terbinafini hudrochloridum
Dermatoloģiskie pretsēnīšu līdzekļi
Pharma

Timololum

Tobramycinum

TOBI Podhaler

Tobramycinum
Sistēmiski lietojamie antibakteriālie līdzekļi
Pharma

Travoprostum

Valsartanum

Co-Diovan

Valsartanum, Hydrochlorothiazidum
Renīna-angiotensīna sistēmu ietekmējošie līdzekļi
Pharma

Diovan

Valsartanum
Renīna-angiotensīna sistēmu ietekmējošie līdzekļi
Pharma

Entresto

Sacubitrilum, Valsartanum
Renīna-angiotensīna sistēmu ietekmējošie līdzekļi
Pharma

Exforge

Amlodipinum, Valsartanum
Renīna-angiotensīna sistēmu ietekmējošie līdzekļi
Pharma

Exforge HCT

Amlodipini besilas, Valsartanum, Hydrochlorothiazidum
Renīna-angiotensīna sistēmu ietekmējošie līdzekļi
Pharma

Verteporfinum

Vildagliptinum

Eucreas

Vildagliptinum, Metformini hydrochloridum
Zāles diabēta ārstēšanai
Pharma