Informācija par personas datu apstrādi ar mērķi uzraudzīt pacienta drošību, apstrādāt medicīniskās informācijas pieprasījumus un nodrošināt produkta kvalitāti